Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2007

Endring av internasjonalt nummer for telefonkonferanse , Published 14/02/2008 10:57:33

Vi minner med dette om presentasjon av Schibsted-konsernets resultater for 4. kvartal 2007.
 
NB: Merk at internasjonalt nummer for telefonkonferansen er endret.
 
Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt:           15. februar 2008 kl 07.00
Presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall etc. vil bli lagt ut på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.
 
Opptak av Webcast
Tidspunkt:           15. februar 2008 kl 07.00
Opptak av webcast på engelsk vil være tilgjengelig via link på www.schibsted.no/ir.
 
Resultatpresentasjon
Tidspunkt:           15. februar 2008 kl 10.00
Sted:                     Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo
Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Kjell Aamot og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.
 
Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt:           15. februar 2008 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 19 639 eller + 44(0) 20 7806 1967 fra utlandet. Konferanse ID er 9415238. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        
 
Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør