Etalering av online rubrikk joint ventures gjennomført

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/12/2013 10:00:00

Schibsted Media Group kunngjorde 30. september 2013 etableringen av SnT Classifieds, et 50/50-joint venture med Telenor, som skal tilby online rubrikk-tjenester til brukere i utvalgte markeder i Sør-Amerika og Asia. Samtidig ble det kunngjort at Telenor går inn som likeverdig partner i 701 Search Pte (701), et eksisterende joint venture mellom Schibsted og Singapore Press Holdings med virksomhet i rubrikkannonsemarkedet i Sørøst-Asia. Partene vil eie 1/3 av aksjene hver i 701.

Transaksjonene ble gjennomført 3. desember 2013.

Schibsted mottar en kontantbetaling på EUR 119 mill. fra Telenor i forbindelse med transaksjonene. En regnskapsmessig gevinst på rundt EUR 115 mill. vil bli bokført i resultatet for 4. kvartal 2013. Fra og med 1. kvartal 2014 vil begge joint venturene bli bokført etter egenkapitalmetoden (en linjes konsolidering av resultat etter skatt). Bidraget vil være en del av EBITDA. Fra gjennomføringsdatoen til slutten av 2013 vil SnT Classifieds bli konsolidert proporsjonalt (joint venture-konsolidering). 701 Search vil bli konsolidert etter egenkapitalmetoden allerede fra gjennomføringsdatoen.

Oslo, 3. desember 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12