aksjer tilbake til Schibsted

Finansiell investor har besluttet å selge Polaris Media, Published 28/09/2012 15:25:04

Schibsted Media Group solgte 36,3 prosent av aksjene i Polaris Media ASA, et norsk regionalt mediehus, 29. september 2011. Kjøperne var tre strategiske medieeiere og en internasjonal finansiell investor.

En usikker situasjon i finansmarkedene og stemmerettsbegrensningene i Polaris Media gjorde det vanskelig å finne kjøpere til en tilfredsstillende pris gjennom et ordinært salg. Derfor mottok kjøperne en rett, men ikke plikt, til å selge aksjene tilbake til Schibsted for mellom NOK 26 og 27, justert for utbytte.

Schibsted er blitt informert av den finansielle investoren Franklin Enterprises om at de vil selge sine 3.651.236 aksjer, tilsvarende 7,5 prosent av Polaris Media, tilbake til Schibsted til kurs NOK 24,55 per aksje. Det tilsvarer innløsningskursen justert for utbytte betalt de siste 12 månedene. Etter transaksjonen vil Schibsted eie 7.122.952 aksjer i Polaris Media, tilsvarende 14,6 prosent av selskapet.

De andre aksjonærene som har rett til så selge aksjer tilbake til Schibsted er Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag, Helsingborgs Dagblad AB og Norrköpings Tidningars Media AB (NTM). Schibsted har ikke fått bekreftet fra noen av disse hvordan de vil behandle aksjepostene i Polaris Media. Aksjene kan selges til Schibsted innenfor en periode på én måned fra 29. september 2012.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo, 28. september  2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12