Finansiell kalender 2014

Schibsted ASA (SCH) , Published 17/07/2013 11:20:27

Rapport 4. kvartal 2013: 13. februar 2014
Rapport 1. kvartal 2014: 7. mai 2014
Rapport 2. kvartal 2014: 18. juli 2014
Rapport 3. kvartal 2014: 30. oktober 2014

Ordinær generalforsamling: 7. mai 2014.        .

Det tas forbehold om endring av datoene.

Mer informasjon rundt offentliggjøring av kvartalstall på http://www.schibsted.no/ir/Finanskalender/.

Oslo, 17. juli 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12