Finansiell kalender 2015

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/07/2014 13:45:00

Rapport 4. kvartal 2014: 13. februar 2015
Rapport 1. kvartal 2015: 8. mai 2015
Rapport 2. kvartal 2015: 17. juli 2015
Rapport 3. kvartal 2015: 30. oktober 2015

Ordinær generalforsamling: 8. mai 2015

Det tas forbehold om endring av datoene.

Mer informasjon rundt offentliggjøring av kvartalstall på http://www.schibsted.no/ir/Finanskalender/.

Oslo, 1. juli 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12