Fullmakter til ekstraordinær generalforsamling

Flagging , Published 27/02/2009 16:55:39

Ole Jacob Sunde, styreformann i Schibsted ASA, har i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling 10. mars 2009, til sammen mottatt stemmerettigheter med grunnlag i fullmakter for 3 875 615 aksjer i Schibsted ASA. Fullmaktene gjelder kun for den aktuelle ekstraordinære generalforsamlingen i Schibsted ASA. Dette medfører at Ole Jacob Sunde innehar fullmakter som omfatter 5,6 % av stemmene i Schibsted ASA. Sunde eier gjennom sitt nærstående selskap Ringgården AS 100.000 aksjer i Schibsted, en andel på 0,14 % av aksjene i selskapet.
 
Oslo, 27. februar 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør