Fullmakter til ekstraordinær generalforsamling

Flagging , Published 09/06/2009 08:45:00

Ole Jacob Sunde, styreformann i Schibsted ASA, har i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2009, til sammen mottatt stemmerettigheter med grunnlag i fullmakter for 6 356 716 aksjer i Schibsted ASA. Fullmaktene gjelder kun for den aktuelle ekstraordinære generalforsamlingen i Schibsted ASA. Dette medfører at Ole Jacob Sunde innehar fullmakter som omfatter 9,18 % av stemmene i Schibsted ASA. Sunde eier gjennom sitt nærstående selskap Ringgården AS 100.000 aksjer i Schibsted, en andel på 0,14 % av aksjene i selskapet.
 
Oslo, 9. juni 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør