Fullmakter til generalforsamling 2008

Flagging , Published 07/05/2008 08:45:00

Ole Jacob Sunde, styreformann i Schibsted ASA, har den 7. mai 2008, i forbindelse med årets ordinære generalforsamling, til sammen mottatt stemmerettigheter med grunnlag i fullmakter for 18.400.246 aksjer i Schibsted ASA. Fullmaktene gjelder kun for årets ordinære generalforsamling i Schibsted ASA. Dette medfører at Ole Jacob Sunde innehar fullmakter som omfatter 26,57 % av stemmene i Schibsted ASA. Sunde eier dessuten gjennom sitt nærstående selskap Ringgården AS 100.000 aksjer i Schibsted, en andel på 0,14 % av aksjene i selskapet.
 
Oslo, 7. mai 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør