Flagging i Stavanger Aftenblad

Schibsted ASA (SCH) , Published 28/04/2008 11:54:16

 
Etter transaksjonen eier Schibsted ASA 6.905.034 aksjer i Stavanger Aftenblad. Dette utgjør 94,33 % av kapitalen i selskapet. Det eksisterer vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger i Stavanger Aftenblad og Schibsted har derfor ikke en tilsvarende andel av stemmene i selskapet. Mulighet for tvangsinnløsning, jfr. allmennaksjeloven § 4-25, inntreffer dermed ikke.
 
Oslo, 28. april 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør