salg av aksjer i Polaris Media

Flagging , Published 12/06/2009 08:00:00

Schibsted ASA og Schibsted Print Media AS, som er et selskap hvor alle aksjer eies av Schibsted ASA, har gjennomført salg av i alt 17 751 236 aksjer, tilsvarende 36,3 prosent av aksjene og stemmene (uten at vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger er hensyntatt), i Polaris Media ASA til SEB Enskilda AS til en pris av NOK 22,00 pr aksje. Samlet vederlag er NOK 390 527 192. Etter transaksjonen eier Schibsted ASA 3 471 716 aksjer, tilsvarende 7,1 prosent av aksjer og stemmer (uten at vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger er hensyntatt), i Polaris Media. Alle disse aksjene er eid av Schibsted ASA direkte.
 
Schibsted har samtidig inngått en avtale med SEB Enskilda AS der Schibsted beholder den økonomiske eksponeringen i de aksjene som er solgt. Avtalen har en varighet på ett år, og er basert på normale forretningsmessige vilkår.
 
Både avtalen og kjøperen er godkjent av Medietilsynet, og Medietilsynets vilkår for etablering av Media Norge er således oppfylt. Som tidligere kommunisert tas det sikte på å etablere Media Norge i løpet av juni 2009.
 
Schibsted er representert i Polaris Medias styre.
 
Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: 916 86 695
 
Oslo, 12. juni 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør