Foreløpig årsregnskap per 31.12.2006

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/02/2007 16:31:46

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.12.2006. Vedlagt følger foreløpig årsresultat med kommentarer.
 
Informasjon på Internett:
 
Schibsteds hjemmeside:     http://www.schibsted.no/no/
HUGIN Online:                     http://www.huginonline.no/SCH
 
 
Hovedpunkter (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2005.)
  • Konsernets driftsresultat (EBITDA) i 4. kvartal er kr 447 mill. (320 mill.) Resultatet gir en driftsmargin på 13 % (12 %)
  • Økte investeringer i nye prosjekter belaster resultatregnskapet med kr 160 mill. (70 mill.) i 4. kvartal.
  • Sterke annonsemarkeder både på papir og nett
  • Konsernets nettaktiviteter har i 4. kvartal en inntektsvekst på 57 % (før kjøp). Andel av konsernets driftsresultat (EBITA) er 22 % (etter kjøp)
  • International Classifieds (Trader) viser i 4. kvartal en resultatutvikling i tråd med forventningene. Nettaktivitetene har en inntektsvekst på 49 %.
  • Opplaget til VG viser en noe mer positiv utvikling enn tidligere.
  • Schibsted solgte i oktober sin eierandel i norske TV 2 og i svenske TV4. Gevinst i 4. kvartal er ca kr 1,5 mrd.
  • Schibsted har i 4. kvartal kjøpt ut minoritetsposter i rubrikktjenestene Blocket og InfoJobs.
  • Konsernet har i henhold til plan frigjort betydelig kapital ved salg av eiendeler for til sammen kr 2,6 mrd. i løpet av høsten 2006. Konsernets netto rentebærende gjeld er redusert med ca kr 2 mrd. i 2. halvår 2006.
  • I forbindelse med Media Norge vil det avholdes ekstraordinære generalforsamlinger i det enkelte avishus den 15. februar hvor det skal tas stilling til fusjonen. Medietilsynet har inntil 6 måneder på å godkjenne en etablering av Media Norge. En børsnotering av Media Norge vil skje tidligst i september 2007.
 
Konsernsresultat (hovedtall)
 
 
1) Driftsresultat før avskrivninger, nedskrivning goodwill og andre inntekter og kostnader 
 
 
Oslo, 15. februar 2007
 
Rapport inklusive tabeller og presentasjon kan lastes ned fra følgende linker: