Foreløpig Årsregnskap per 31.12.2007

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/02/2008 07:00:00

Konsernstyret behandlet den 14. februar 2008 regnskapet for Schibsted – konsern per 31.12.2007. Vedlagt følger foreløpig årsresultat med kommentarer.
 
Schibsteds hjemmeside:                   http://www.schibsted.no/ir/
 
Hovedpunkter (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2006.)
 
 • Konsernet hadde i 4. kvartal 2007 et driftsresultat (EBITA) på kr 247 mill. (312 mill.). Dette gir en driftsmargin på 6,8 % (8,9 %).

 • 4. kvartal 2006 var påvirket av salgsgevinster på ca. kr 1,5 milliarder knyttet til aksjer i TV 2 og TV4

 • Nettaktivitetene i Schibsted-konsernet hadde i 4. kvartal en inntektsvekst justert for kjøp og salg av virksomhet på 31 %. 39 % av konsernets driftsresultat kom fra nettaktivitetene (22 %).

 • God resultatvekst (EBITA) i FINN, VG Nett og Blocket/Bytbil.

 • God inntektsvekst fra nettaktiviteter i Schibsted Classified Media. Inntektene fra trykte publikasjoner faller.

 • Begrenset opplagsfall for VG. Økt løssalgspris søndager gir stabile opplagsinntekter.

 • Det negative bidraget fra Schibsted Søk redusert som følge av omstilling.

 • 20 Minutter papir bidro i 2007 positivt for første gang til konsernets driftsresultat (EBITA)

 • TV7 i Sverige avhendet. Betydelig resultatbelastning fra Punkt SE, men fortsatt god lesertallsutvikling.

 • Resultatet for 4. kvartal er på EBITA-nivå belastet med engangskostnader i størrelsesorden 70 mill.

 • Svak avslutning på 2007 for stillingsannonser i Aftenposten.

 • De makroøkonomiske utsiktene i Spania har forverret seg. For Schibsted vil dette først og fremst merkes innenfor rubrikkområdet, og da særlig for papirutgavene.
 
Konsernsresultat (hovedtall)                     
 
1) Driftsresultat før avskrivninger, nedskrivning goodwill og andre inntekter og kostnader  
 
Oslo, 15. februar 2008
 
 
Rapporten inklusive tabeller og presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende linker: