Foreløpig konsernregnskap per 31.12.2005

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/02/2006 16:32:40

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.12.2005. Vedlagt følger foreløpig årsresultat med kommentarer.
 
Informasjon på Internett:
 
Schibsteds hjemmeside:        http://www.schibsted.no/no/
HUGIN Online:                     http://www.huginonline.no/SCH
 
 • Konsernet leverer et driftsresultat (EBITA) i 4. kvartal på kr 243 mill. (301 mill.) Resultatet gir en driftsmargin på 9 % (11 %).
 • Økt nysatsning belaster resultatregnskapet med ca kr 65 mill. i 4. kvartal.
 • Økte inntekter for mediehusene Aftonbladet, VG, Aftenposten og Svenska Dagbladet – drevet av sterke annonsemarkeder.
 • Aftenposten fortsetter sin positive utvikling i 4. kvartal og viser en vekst i kvartalet på topp- og bunnlinjen. Både papiravisen og nettet viser fremgang.
 • Omsetningen fortsetter å øke for FINN med fremgang i alle markeder.
 • VG Helg har blitt godt mottatt i markedet, og annonseomsetningen er sterk både i papiravisen og på nettet. VGs opplag viser en fortsatt tilbakegang i 4. kvartal.
 • For Svenska Dagbladet øker både annonseinntektene og opplaget. Snittopplaget per utgivelsesdag er i 2005 på det høyeste nivå siden 1997.
 • Næringslivsavisen på nett, n24.se, har fått en positiv mottakelse, både i leser- og i annonsemarkedet.
 • Aftonbladet øker sine inntekter i 4. kvartal med 8 % sammenlignet med året før. Nye investeringer og prosjekter belaster regnskapet med økte kostnader.
 • Konsernets nettaktiviteter har en sterk utvikling i 4. kvartal. Satsning på tjenestene online søk og katalog belaster nettaktivitetene med økte kostnader i 4. kvartal.
 • For Hitta.se har salget av annonser vært god i 4. kvartal og trafikkutviklingen sterk. Hitta.se øker sin markedsandel innenfor katalogmarkedet.
 • Rubrikk på nett i Østerrike, wilhaben.at, ble lansert i januar 2006 (50 % joint venture med Styria Medien).
 • 20 Minutter viser en inntektsvekst i 4. kvartal på 13 % i Spania og 24 % i Frankrike.
 • Virksomheten i Baltikum har i 2005 hatt sterk resultat- og inntektsutvikling.
 • For Metronome Film & Television har produksjonen vært høy i 4. kvartal med en omsetningsøkning på
  44 % i forhold til fjoråret.
 • Sandrew Metronomes resultat er i 4. kvartal og for året påvirket av endret distribusjonssamarbeid med Warner Home Video.
 • Schibsted Forlagene leverer rekordresultater med en driftsmargin på 21 % i 4. kvartal (19 %).
 • Styrets forslag til utbytte er kr 4,25 (3,25) per aksje. Tilbakekjøp av aksjer vil gjennomføres i markedet over tid for å korrigere kapitalstrukturen i tråd med overordnede finansielle måltall. 
 • I 2005 har konsernets strategiske retning blitt evaluert og ny visjon lansert. Som en konsekvens er det gjennomført endringer i organisasjonsstrukturen.
 •  
  Konsernsresultat (IFRS)
   
   
   
  Oslo, 9. februar 2006  
   
   
  Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link: 
   
  Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: