Foreløpig resultat for 4. kvartal 2005

Schibsted ASA (SCH) , Published 31/01/2006 10:23:56

Økt innsats på nysatsinger og en svak utvikling mot slutten av kvartalet gjør at konsernets driftsresultat for 4. kvartal 2005 er lavere enn i samme periode året før. Markedene og den underliggende virksomheten har ellers utviklet seg i tråd med det som tidligere har vært kommunisert. Foreløpig estimat for driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader (EBITA) for 4. kvartal 2005 er på ca. kr 240 mill. inkludert kostnader knyttet til nysatsinger på ca. kr 65 mill. I samme periode i 2004 hadde konsernet et driftsresultat (EBITA) på kr 301 mill.
 
For de fire store mediehusene og FINN er driftsresultatet (EBITA) i 4.kvartal 2005 i tråd med tidligere kommunisert utvikling; VG kr 51 mill. (kr 64 mill. i 4.kvartal 2004), Aftenposten kr 75 mill. (kr 43 mill.), Svenska Dagbladet SEK 7 mill. (SEK 6 mill.) og FINN kr 21 mill. (kr 16 mill.). Aftonbladet påvirkes negativt av nysatsinger og leverer et driftsresultat (EBITA) på SEK 88 mill. (SEK 96 mill.). Dette resultatet inkluderer et negativt bidrag fra Teleadress og Hitta på ca. SEK 16 mill.
 
20 Minutter viser en resultatendring på kr -60 mill. i 4.kvartal 2005 sammenliknet med samme kvartal året før. Bortfallet av den sveitsiske virksomheten utgjør kr 34 mill., mens resten av resultatnedgangen kan tilskrives økte kostnader knyttet til økt opplag og vekstinitiativer. I Spania har 20 Minutter lansert 8 nye utgaver i løpet av fjoråret og er nå landets største generelle avis med ca. 2,3 millioner daglige lesere. Utviklingen i Frankrike er fortsatt positiv og i samsvar med konsernets forventninger.
 
Sesam belaster driftsresultatet i 4. kvartal 2005 med kr 33 mill.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, tlf. 23 10 66 95
 
 
 
Oslo, 31.januar 2006
Schibsted ASA
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations