Forlengelse av avtale om økonomisk eksponering mot Polaris Media

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/05/2011 08:54:12

Schibsted Media Group har siden 2009 hatt en avkastningsavtale med SEB Enskilda AS om økonomisk eksponering mot 17.751.236 aksjer, tilsvarende 36,3 prosent av aksjene. Avtalen er forlenget med fire måneder fra og med i dag, 30. mai 2011.

 

Bakgrunnen for transaksjonen er at Schibsted i juni 2009 gjennomførte salg av 36,3 prosent av aksjene og stemmene i Polaris Media for å innfri Medietilsynets vilkår for etablering av Media Norge. På grunn av de vanskelige forholdene i aksjemarkedet ble det etter godkjenning fra Medietilsynet inngått en avtale om økonomisk eksponering mot et tilsvarende antall aksjer.

 

– Schibsted Media Group har løpende arbeidet med ulike alternativer for å avvikle avkastningsavtalen, og det er behov for noe mer tid for å sluttføre denne prosessen. Avkastningsavtalen er derfor forlenget med ytterligere fire måneder. Schibsted har engasjert en rådgiver med et tydelig oppdrag, og arbeider for så snart som mulig å skape en løsning som reduserer vår finansielle eksponering. Vi er glade for en konstruktiv dialog med Medietilsynet i denne saken, sier konserndirektør økonomi og finans Trond Berger.

 

Schibsted ASA eier 3.471.716 aksjer i Polaris Media ASA.

 

Schibsted er representert i Polaris Medias styre.

 

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: 916 86 695

 

Oslo, 30. mai 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12