Forlenget avtale om økonomisk eksponering mot Polaris Media

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/04/2010 08:00:00

Schibsted har forlenget en avtale med SEB Enskilda AS om økonomisk eksponering mot 17 751 236 aksjer, tilsvarende 36,3 prosent av aksjene og stemmene i Polaris Media ASA (uten at vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger er hensyntatt). Den nye avtalen gjelder fra og med 30. mai 2010 og ett år fremover. Avtalen er basert på normale forretningsmessige vilkår, og rentekostnaden for Schibsted tilsvarer tre måneders NIBOR pluss 200 basispunkter beregnet av NOK 390 527 192. 

 

Bakgrunnen for transaksjonen er at Schibsted i juni 2009 gjennomførte salg av 36,3 prosent av aksjene og stemmene i Polaris Media for å innfri Medietilsynets vilkår for etablering av Media Norge. På grunn av de vanskelige forholdene i aksjemarkedet ble det etter godkjenning fra Medietilsynet inngått en avtale om økonomisk eksponering mot et tilsvarende antall aksjer.

 

Schibsted ASA eier 3 471 716 aksjer, tilsvarende 7,1 prosent av aksjer og stemmer (uten at vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger er hensyntatt) i Polaris Media ASA.

 

Schibsted er representert i Polaris Medias styre.

 

Kontaktperson:

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: 916 86 695

 

 

Oslo, 14. april 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12