aksjen og ex dato for splitt i dag

Første handelsdag for B, Published 01/06/2015 07:00:00

I dag er første noteringsdag for Schibsted ASAs B-aksjer.

Schibsteds A-aksjer handles følgelig eks splitt fra og med i dag.

Vedtektsendringen som etablerte B-aksjen ble registrert i Foretaksregisteret etter børsslutt 29. mai 2015 og nye vedtekter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.schibsted.no/ir. Schibsted ASAs aksjekapital etter gjennomføring av splitten er kr. 108 003 615,-, fordelt på 108 003 615 A-aksjer á kr. 0,50 og 108 003 615 B-aksjer á kr. 0,50. B-aksjene er ordinære fullt innbetalte aksjer med tilsvarende rettigheter som A-aksjene på alle måter bortsett fra at B-aksjene har 1 stemme per aksje, mens A-aksjene har 10 stemmer per aksje.

B-aksjene leveres til aksjonærer i Schibsted ASA per 2. juni 2015 (record date).

B-aksjene vil bli synlige på de berettigede investorenes VPS konti om morgenen 3. juni 2015.

Nytt pålydende: NOK 0,50

ISIN A-aksjene (ingen endring): NO000308904

Ticker A-aksjene: SCHA (navn: Schibsted ser.A)

ISIN B-aksjene: NO0010736879

Ticker B-aksjene: SCHB (navn: Schibsted ser.B)

Finanstilsynet har godkjent noteringsprospektet for B-aksjene. Noteringsprospektet er tilgjengelig på www.schibsted.no/ir og www.seb.no eller papirkopi kan fås på Schibsteds kontor:

Apotekergaten 10
0180 Oslo, Norway
Tel: +47 23 10 66 00

eller SEBs Oslo-kontor:
               
Filipstad Brygge 1
Postboks 1363 Vika
0252 Oslo, Norway
Tel: +47 22 82 70 00

Viktig informasjon: Det gjøres oppmerksom på at av tekniske grunner vil aksjesplitten gjennomføres i VPS som en fisjon.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695
Anders Christian Rønning, IRO. Tlf: +47 916 05 660

Oslo, 1. juni 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12