Forsterket internasjonal satsing på online rubrikk

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/04/2008 08:30:00

Raskere og mer effektiv utrulling av nye internettvirksomheter utenfor Skandinavia er blant hovedmålene når Schibsted samler alle sine nettsteder for rubrikkannonser, med unntak av FINN og noen mindre virksomheter, under én ledelse i ett sentralt datterselskap direkte under Schibsted ASA.
 
Konsernstyret i Schibsted ASA har vedtatt å samle alle konsernets utenlandske rubrikkvirksomheter i ett datterselskap som vil få navnet Schibsted Classified Media AS (SCM). FINN AS vil være del av Media Norge. Selskapet vil ha ledende posisjoner i en rekke kategorier i betydelige markeder som Sverige, Spania, Frankrike og Italia.
 
Schibsted har i flere år jobbet med å formidle og etablere vellykkede konsepter fra vel utviklede markeder til nye markeder. Nettsteder basert på svenske Blocket er i dag etablert i Spania, Frankrike, Italia og Malaysia, mens Willhaben i Østerrike er basert på norske FINN. Den spanske jobbportalen InfoJobs er etablert også i Italia.
 
Hittil har de forskjellige annonsenettstedene vært organisert i henhold til Schibsteds geografiske virksomhetsinndeling. Fremover vil alle virksomhetene bli styrt av en egen ledelse som vil videreutvike og ytterligere internasjonalisere Schibsteds ulike rubrikknettsteder. Reorganiseringen bidrar til å sikre utveksling av kompetanse og ressurser, og skaper synergier over landegrensene. Dette vil være med på å styrke Schibsteds posisjon som den største europeiske aktøren innenfor rubrikkannonser på internett.
 
Fra starten av består SCM av Schibsteds rubrikkvirksomheter i blant annet Spania, Frankrike og Italia. Øvrige virksomheter vil bli tilført fra andre deler av Schibsted-konsernet suksessivt. Ekstern rapportering av finansielle data vil bli tilpasset den nye organiseringen i forbindelse med publiseringen av Schibsteds regnskap for 2. kvartal 2008.
 
I 2007 hadde virksomhetene som skal inngå i SCM en proforma omsetning på ca. 2,0 milliarder kroner. Driftsresultatet (EBITA) var ca. 290 millioner kroner.
 
Styreleder for Schibsted Classified Media AS blir Sverre Munck, konserndirektør for Schibsteds internasjonale operasjoner. Administrerende direktør blir Rolv Erik Ryssdal (45). Han har siden 2005 vært administrerende direktør i VG. Før det var han administrerende direktør i Aftonbladet i fem år. Han har vært i Schibsted siden 1991.
 
– Markedet for rubrikkannonser på internett er fortsatt i god vekst, og det er gode muligheter for utvikling av nye virksomheter her. Gjennom etablering av en egen enhet med dedikert ledelse og et uttalt mandat for ytterligere vekst, og som disponerer over konsernets ledende virksomheter innenfor online rubrikk, har Schibsted lagt grunnlaget for å kunne ta nye posisjoner i nye markeder, og samtidig sørge for verdiøkning innenfor eksisterende virksomheter. Et tett samarbeid med FINN vil sikre kunnskapsutveksling til felles beste, sier konserndirektør i Schibsted Sverre Munck.
 
Bakgrunn:
 
Oversikt over Schibsted Classified Medias viktigste virksomheter.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør Internasjonal, Sverre Munck, tlf: 91 68 66 99
Konserndirektør Økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
 
 
 
Oslo, 25. april 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør