Fremdrift i etableringen av Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 28/11/2006 15:18:29

Prosjektstyret i Media Norge har på sitt møte i dag besluttet å utsette de endelige styrebehandlingene av etableringen av det nye konsernet fra 8.desember til 10.januar. Bakgrunnen for utsettelsen er behovet for noe mer tid til å finne en løsning som tilfredsstiller kravene i Medieeierskapsloven. Den endelige behandlingen av fusjonsplanene vil som planlagt bli fremmet for ekstraordinære generalforsamlinger i de enkelte mediehusene 15. februar 2007.
 
 
 
Prosjektstyret Media Norge
Bergen, 28. november 2006
 
 
Kontaktperson:
Prosjektstyrets leder, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93