Fullføring av avtale med Express Zeitung AG

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/10/2003 18:18:51

Avtalen som ble inngått med Express Zeitung AG 21. mars d.å. vedrørende salg av 20minuten (Schweiz) AG ble fullført i dag. Avtalen medfører salg i tre steg, med 49,5% solgt i første steg, 25,25% i andre og 25.25% i tredje og siste steg. Prisen på steg 2 og 3 vil være avhengig av resultatene i 20minuten (Schweiz) AG i henholdsvis 2005 og 2006.
 
I den opprinnelige avtalen skulle Express Zeitung eies av tamedia AG (82,5%) og Berner Zeitung AG (17,5%). Sveitsiske konkurransemyndigheter (WEKO) har godkjent tamedias deltagelse, men vurderer fortsatt mulighetene for Berner Zeitung. Utfallet av denne vurdering vil ikke påvirke den inngåtte avtalen.
 
Kontaktperson: Sverre Munck, telefon +47 9168 6699
 
Oslo, 9. oktober 2003
SCHIBSTED ASA

Gisle Glück Evensen
Investor Relations