Fullført kjøp og endret avtale utvalgte deler av Trader Classified Media

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/07/2006 16:34:27

Schibsted har i dag fullført kjøpet av utvalgte deler av Trader Classified Media slik det ble annonsert den 7. juni 2006.
 
Når det gjelder de spanske og latinamerikanske virksomhetene har Schibsted og den spanske minoritetseieren Primerama blitt enige om enkelte endringer i forhold til den opprinnelige avtalen. Som følge av endringene i avtalen overtar Schibsted selskapene for ca EUR 553 millioner[1]. Virksomhetens totale verdi slik den er vurdert av Schibsted er uendret.
 
Primerama kjøper ytterligere 7 % av aksjene i selskapet Anuntis Segundamano Holdings, slik at deres eierandel økes fra 16 % til 23 %. Prisen for aksjene er basert på den verdivurdering som ligger til grunn for Schibsteds overtakelse av selskapene. Som følge av avtaleendringen får Schibsted en kjøpsopsjon på 12 % av aksjene til Primerama som løper fra juli 2009, og en kjøpsopsjon på de resterende aksjene som løper fra juli 2013. Før endringene i avtalen hadde Schibsted en kjøpsopsjon som var gjeldende fra 2019. Primerama har salgsopsjoner på sine aksjer frem til 2019. Alle opsjonene skal utøves til markedsverdi.
 
Endringene i avtalen har som formål å styrke samarbeidet med den lokale ledelsen i Anuntis Segundamano. Endringene i eierstrukturen vil ikke påvirke styring eller konsolidering av de spanske og latinamerikanske virksomhetene.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, tlf. 91 68 66 95
Konserndirektør Schibsted Internasjonal Sverre Munck, tlf. 91 68 66 99
 
 
 
Oslo, 14. juli, 2006
Schibsted ASA
 
 
 

[1] Inkluderer 100 % av Trader Classified Media i Frankrike, 100 % av Editoriale Secondamano i Italia, 100 % av Trader Classified Media i Sveits og 77 % av Anuntis Segundamano Holdings (Spania og Latin Amerika).  Anuntis Segundamano Holdings eier 60 % av Infojobs.