Fusjon mellom Schibsted og Media Norge godkjent

Schibsted ASA (SCH) , Published 10/03/2011 18:58:21

Generalforsamlingen i Media Norge ASA har i dag med stort flertall godkjent en fusjon mellom Schibsted og Media Norge ASA. Fusjonen sikrer Media Norges publisistiske fundament og bygger opp om Schibsted Media Group og Media Norges strategiske ambisjoner.

 

Kun aksjonærer som representerer 2,6 prosent av aksjene i Media Norge stemte mot forslaget.

 

Schibsted kontrollerer 85,9 prosent av aksjene i Media Norge. I desember og januar kjøpte Schibsted 5,3 prosent av selskapet fra blant andre Vital Forsikring ASA til samme vilkår som i fusjonen.

 

– Jeg er glad for at generalforsamlingen i Media Norge med et stort flertall i dag har vedtatt å gjennomføre en fusjon med Schibsted. Det store flertallet viser at tilbudet fra Schibsted har blitt vurdert som godt og at fusjonen mellom de to selskapene er en robust og fremtidsrettet løsning, sier konsernsjef i Schibsted Media Group Rolv Erik Ryssdal.

 

Minoritetsaksjonærene i Media Norge ASA vil, når fusjonen er gjennomført, få oppgjør gjennom to tredjedeler Schibsted-aksjer og en tredjedel kontanter. Bytteforholdet medfører at aksjene i Media Norge ASA verdsettes til NOK 72,50, mens Schibsted-aksjen verdsettes til NOK 171,35.

 

– Vi mener dette er en markedsmessig og riktig pris som er finansielt attraktiv både for minoritetsaksjonærene i Media Norge og for aksjonærene i Schibsted. Minoritetene i Media Norge vil nå bli eiere av en likvid og gjennomanalysert Schibsted-aksje. Vi er glad for at et stort flertall er enig med oss i at dette er en bedre løsning enn en separat børsnotering av Media Norge, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

Fusjonsvedtaket slår fast at strukturen med et morselskap for mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen samt online rubrikkselskapet Finn.no videreføres. Konsernledelse og styre i Media Norge forblir uendret. «Nye Media Norge» vil være heleid av Schibsted ASA.

 

Da Media Norge-konsernet ble etablert i 2009, ble det avtalt et publisistisk fundament og felles strategiske ambisjoner. Fusjonsplanen fastsetter at dette skal videreføres. Videre slås det fast at Media Norge-konsernet skal bygge videre på sterke regionalt baserte mediehus. Konsernet skal bidra til å frigjøre ressurser til å styrke det enkelte mediehus’ slagkraft og egenart, utvikle det samlede innholdstilbud og bidra til høyere kvalitet. Samtidig skal for eksempel etablering av nye samarbeidsområder, og videreføring av eksisterende, skje etter aksept fra de ansvarlige redaktørene i de enkelte mediehus. For de ansatte vil fusjonen ikke ha praktiske konsekvenser.

 

Om transaksjonen
· Media Norge ASA fusjoneres med selskapet Nye Media Norge AS, som er 100 prosent eid av Schibsted ASA.
· Bytteforholdet bygger på at hver aksje i Media Norge er verdsatt til kr 72,50 og at hver aksje i Schibsted er verdsatt til kr 171,35. Dette verdsetter egenkapitalen i Media Norge til NOK 7,25 mrd. 
· Oppgjør for fusjonen vil for Media Norges minoritetsaksjonærer være i form av to tredjedeler aksjer i Schibsted ASA og én tredjedel kontanter. Én aksje i Media Norge gir 0,2821 aksjer i Schibsted. I tillegg mottar minoritetseierne i Media Norge NOK 24,17 i kontanter pr. Media Norge-aksje. Kontantbeløpet renteberegnes med en rentesats på 3 prosent p.a. fra 10. januar 2011 til fusjonen trer i kraft.
· Fusjonen ventes å være gjennomført innen 13. mai 2011. 

 

Kontaktperson:
Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef. Mobil: +47 916 00 200

 

 

Oslo, 10. mars 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


 

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12