Generalforsamlingen vedtar aksjesplitt og dannelse av ny aksjeklasse B

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/05/2015 12:13:34

Generalforsamlingen i Schibsted ASA har vedtatt en splitt av selskapets aksjer og dannelse av en ny aksjeklasse B. Vedtaket er i henhold til styrets forslag som fremgår av innkalling til ordinær generalforsamling offentliggjort 17. april 2015. Stemmeprotokollen følger senere i ettermiddag.

Oslo, 8. mai 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12