Handel uten verdi av tegningsretter

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/06/2009 08:24:09

Aksjene i Schibsted ASA vil fra og med i dag handles uten verdi av tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen. Den historiske aksjekursen for Schibsted ASA har blitt justert med en faktor på 0,797065 for å reflektere splitten mellom aksjer og tegningsretter.
Tegningskursen er fastsatt til NOK 34,00 per nye aksje. Innehavere av tegningsretter vil bli gitt fortrinnsrett til å få tildelt en (1) ny aksje for hver 1,67 tegningsrett. Tegningsperioden og handelen i tegningsretter forventes å foregå på Oslo Børs fra og med 18. juni til og med 2. juli.
For ytterligere detaljer, vises det til børsmelding 11. juni 2009.
 
Oslo, 12. juni 2009
SCHIBSTED ASA