Historiske tall for Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/08/2009 11:45:00

Media Norge ble etablert som selskap 25. juni 2009, og vil fra og med 3. kvartal 2009 bli konsolidert som datterselskap i Schibsted-konsernet. Schibsted eier 80,2 prosent av aksjene i Media Norge.
 
Vedlagt følger presentasjon av historiske tall for Media Norge.
 
Kontaktpersoner:
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil +47 415 08 733
 
Oslo, 7. august 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Attachments