Informasjon om Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/09/2006 09:13:34

Det vises til artikkel i Dagens Næringsliv i dag hvor sensitiv informasjon om Media Norge er gjengitt. Vi vil presisere at intensjonsavtalen om en mulig fusjon er ennå ikke ferdigbehandlet i styrene til de berørte selskapene.
 
I forbindelse med arbeidet med en mulig fusjon av Aftenposten, FINN og regionavisene er det foretatt en foreløpig verdsettelse av selskapene. Verdsettelsen er gjort med den hensikt å etablere et bytteforhold i en eventuell fusjon mellom de nevnte partene.
Den totale verdien av Media Norge er estimert til kr 8,1 mrd. dersom Aftenposten, FINN, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen inngår i det nye konsernet. Verdianslaget tar ikke hensyn til mulige samarbeidsgevinster og er heller ikke ment som et anslag på en mulig markedsverdi av et børsnotert nytt aviskonsern.
 
Schibsted vil etter disse beregningene få en eierandel på 61,9 %. Dette er beregnet ut i fra at Schibsted vil få et oppgjør i Media Norge-aksjer kombinert med et kontantvederlag på kr 700 mill.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Konserndirektør Schibsted Norge, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93
 
 
 
Oslo, 20. september 2006
Schibsted ASA