Innkalling til Generalforsamling 2014

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/04/2014 10:17:25

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling 2014 følger vedlagt. Generalforsamlingen finner sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, onsdag 7. mai 2014 kl 10:30. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag.

Oslo, 14. april 2014
SCHIBSTED ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments