og mediapresentasjon

Innkalling til ordinær generalforsamling og invitasjon til analytiker, Published 17/04/2015 07:00:00

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling 2015 følger vedlagt. Generalforsamlingen vil finne sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, fredag 9. mai 2015 kl 10:30. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag.

Fortsatt digital vekst og økt finansiell fleksibilitet

Schibsteds strategi fortsetter å være fokusert på å være en global leder i markedet for rubrikkannonser på nett og bygge opp digitale mediehus i verdensklasse. For å sikre at Schibsted har den nødvendige finansielle fleksibiliteten til å delta i verdiskapende vekstinitiativer i fremtiden, fremsetter selskapet forslag om å introdusere en B-aksje med begrenset stemmerett for den ordinære generalforsamlingen. Dette vil gi Schibsted full tilgang til egenkapitalmarkedet samtidig som det vil bevare den sentrale rollen Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier har i å støtte Schibsted.

– Schibsted har mange spennende muligheter for både organisk vekst og vekst via oppkjøp, særlig innenfor online rubrikk-segmentet. Vi bør derfor øke vår finansielle fleksibilitet. Som en konsekvens av dette er muligheten for å øke egenkapitalen via introduksjon av en ny klasse B-aksjer i tråd med vår langsiktige strategi og ambisjoner, sier Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted Media Group.

Etableringen av en ny aksjeklasse B vil gjøres gjennom en splitt av selskapets aksjer, slik at for hver A-aksje vil aksjonærene motta én B-aksje. B-aksjene vil være ordinære fullt innbetalte aksjer med tilsvarende rettigheter på alle måter bortsett fra at B-aksjene vil være aksjer med begrenset stemmerett, nærmere bestemt med 1/10 av stemmeinnflytelsen til A-aksjene

Selskapet ser flere fordeler ved å introdusere en ny aksjeklasse B: 

 • Det vil ikke være noen restriksjoner for balansen – ren egenkapital for regnskapsmessig og ratingformål.
   
 • Permanent kapital for det lange løp
   
 • Det gir fleksibilitet til å brukes som fremtidig betaling for oppkjøp
   
 • For å unngå enhver tvil, det vil ikke bli utstedt nye A-aksjer og/eller B-aksjer som en del av introduksjonen av B-aksjene. Schibsted har for tiden ingen planer om å utstede ny kapital og har derfor akseptert en avtale om 3-måneders lock-up for utstedelse av nye B-aksjer, fra dagen aksjesplitten gjennomføres.
   
 • Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier har aktivt støttet Schibsteds utvikling til det selskapet det er i dag. Introduksjonen av B-aksjer vil gi anledning til fortsatt å støtte selskapet i å oppnå dets fremtidige ambisjoner. Som en avspeiling av den støtten har Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier samtykket til en 3-måneders lock-up avtale vedrørende salg av B-aksjer, fra den dagen aksjesplitten gjennomføres.

Hvis forslaget aksepteres av generalforsamlingen forventes aksjesplitten gjennomført på eller rundt 1. juni 2015.

Videre informasjon:
For mer detaljert informasjon om denne saken henvises det til de vedlagte dokumentene. Schibsted inviterer også til en analytiker- og mediapresentasjon i Schibsteds lokaler i Akersgaten 10, Oslo hvor forslaget om å introdusere av B-aksjer vil forklares i ytterligere detalj. Tidspunkt: Fredag 17. april 2015 klokken 09:00 CET.

Presentasjonen blir holdt på engelsk og også direktesendt via webcast på www.schibsted.no/ir. Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på våre nettsider kort tid etter at direkteoverføringen er over.

Presentasjonen holdes av styreformann Ole Jacob Sunde, konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger

Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til innkallingen og opprettelsen av B-aksjer på en telefonkonferanse med spørsmål og svar. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 56 054 eller +44(0)20 3427 1904 fra utlandet. Konferanse ID er 8513969. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.

Kontaktperson:
Trond Berger, CFO. Tel: +47 916 86 695

Oslo, 17. april 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12