Innløsning av opsjoner og salg av egne aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/03/2007 09:23:53

Fredag 16. mars har Aslak Ona innløst 7.500 opsjoner i henhold til opsjonsprogrammet for ledende ansatte. Opsjonene ble tildelt i 2003 med innløsningskurs kr 98,00 per aksje. Som følge av justeringer i opsjonsprogrammet ved fjorårets opsjonstildelinger, kan innløsning av 2003-opsjonene skje mellom 01.01.2006 og 31.12.2007. Det er krav om minimum eierskap og reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsordningen. Aslak Ona oppfyller kravene om reinvesteringsplikt.
 
Schibsted ASA har i forbindelse med innløsningen av Aslak Onas opsjoner solgt ham 7.500 egne aksjer til de ovenfor angitte innløsningskurser. Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 2.354.872.
 
Fredag 16. mars har Aslak Ona videresolgt 7.500 aksjer i markedet til en snittkurs på kr 260,05 per aksje. Aslak Onas beholdning av Schibsted-aksjer etter salget er 4.827 og hans opsjonsbeholdning er 15.000.
 
 
 
Oslo, 19. mars 2007
SCHIBSTED ASA