Innløsning av opsjoner og salg av egne aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/02/2007 07:44:14

Mandag 19. februar har konserndirektør Gunnar Strömblad innløst 7.500 opsjoner i henhold til opsjonsprogrammet for ledende ansatte. Opsjonene ble tildelt i 2004 med innløsningskurs kr 120,00 per aksje. Som følge av justeringer i opsjonsprogrammet ved fjorårets opsjonstildelinger, kan innløsning av 2004-opsjonene skje mellom 01.01.2007 og 31.12.2008. Det er krav om minimum eierskap og reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsordningen.
 
Schibsted ASA har i forbindelse med innløsningen av Gunnar Strömblads opsjoner solgt ham 7.500 egne aksjer til de ovenfor angitte innløsningskurser. Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 2.362.372.
 
Mandag 19. februar har Gunnar Strömblad videresolgt 6.595 aksjer i markedet til en snittkurs på kr 260,00 per aksje. Gunnar Strömblads beholdning av Schibsted-aksjer etter salget er 3.045.
 
 
 
Oslo, 20. februar 2007
SCHIBSTED ASA