Innløsning av opsjoner og salg av egne aksjer

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/01/2008 09:02:05

I forbindelse med at han slutter i konsernet, har Anders Gerdin onsdag 2. januar innløst 12.500 opsjoner tildelt gjennom opsjonsprogrammet for ledende ansatte. Av opsjonene ble 7.500 tildelt i 2005 med innløsningskurs kr 151,30 per aksje, og 5.000 tildelt i 2006 med innløsningskurs 179,41.  
 
Schibsted ASA har i forbindelse med innløsningen av Anders Gerdins opsjoner solgt ham 12.500 egne aksjer til de ovenfor angitte innløsningskurser. Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 3.222.836.
 
Onsdag 2. januar har Anders Gerdin videresolgt 12.500 aksjer i markedet til en snittkurs på kr 236,54 per aksje. Hans opsjonsbeholdning etter innløsningen er null, og han har ikke reinvesteringsplikt.
 
 
 
Oslo, 3. januar 2008
SCHIBSTED ASA