SCHIBSTED ASAS SALG AV EGNE AKSJER

INNLØSNING AV OPSJONER , Published 16/02/2006 08:02:47

Onsdag 15. februar har konserndirektør Jan Erik Knarbakk innløst 30.000 opsjoner i henhold til opsjonsprogrammet for ledende ansatte. 15.000 opsjoner ble tildelt i 2002 med innløsningskurs kr 93 per aksje, og 15.000 opsjoner ble tildelt i 2003 med innløsningskurs kr 98 per aksje. Som følge av justeringer i opsjonsprogrammet ved fjorårets opsjonstildelinger, er innløsningsfristen for 2002-opsjonene 31.12.2006 og for 2003-opsjonene 31.12.2007.
 
Schibsted ASA har i forbindelse med innløsningen av Jan Erik Knarbakks opsjoner solgt ham 30.000 egne aksjer til de ovenfor angitte innløsningskurser; Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 2 522 501.
 
Onsdag 15. februar 2006 har Jan Erik Knarbakk videresolgt 26 550 aksjer i markedet til en snittkurs på kr 184,50 per aksje. Jan Erik Knarbakks beholdning av aksjer etter salget er 7 973.
 
 
Oslo, 16. februar 2006
SCHIBSTED ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations