Schibsted ASAs salg av egne aksjer

Innløsning av opsjoner , Published 03/10/2006 08:54:24

Mandag 2. oktober har konserndirektør Sverre Munck innløst 15 000 opsjoner i henhold til opsjonsprogrammet for ledende ansatte. 15 000 opsjoner ble tildelt i 2002 med innløsningskurs kr 93 per aksje. Som følge av justeringer i opsjonsprogrammet ved fjorårets opsjonstildelinger, er innløsningsfristen for 2002-opsjonene den 31.12.2006.  
 
Schibsted ASA har i forbindelse med innløsningen av Sverre Muncks opsjoner solgt ham 15 000 egne aksjer til de ovenfor angitte innløsningskurser. Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 3 707 501.
 
Mandag 2. oktober 2006 har Sverre Munck videresolgt 13 000 aksjer i markedet til en snittkurs på kr 196,50 per aksje. Sverre Muncks beholdning av aksjer etter salget er 5 996, og beholdningen av opsjoner er 60 000.
 
 
 
Oslo, 3. oktober 2006
SCHIBSTED ASA