Innløsning av opsjoner

Schibsted ASA (SCH) , Published 05/01/2007 07:33:03

Torsdag 4. januar innløste administrerende direktør i VG Multimedia AS, Torry Pedersen, 3.750 opsjoner i henhold til Schibsteds rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner. Opsjonene ble tildelt i 2004 med innløsningskurs kr 120 per aksje.
 
Schibsted ASA har i forbindelse med innløsningen av Torry Pedersens opsjoner solgt ham 3.750 egne aksjer til innløsningskurs. Aksjene ble videresolgt i markedet til en snittkurs på kr 223,69. Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 2.369.872.
 
Torry Pedersen er ikke lengre en del av Schibsteds opsjonsprogram og har derfor ingen reinvesteringsplikt. Etter innløsningen har Torry Pedersen ingen opsjoner i Schibsted aksjen.
 

Oslo, 4. januar 2007
SCHIBSTED ASA