Intensjonsavtale etablering Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/09/2006 09:06:06

Styrene i Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS, Aftenposten AS samt konsernstyret i Schibsted ASA har i dag sluttet seg til en intensjonsavtale om eiermessig integrasjon og etablering av et nytt børsnotert mediekonsern kalt “Media Norge”. Stavanger Aftenblad ASA vil behandle intensjonsavtalen i sitt styremøte mandag 25. september.
 
Media Norge vil foruten de fire avisene også inkludere FINN. De fem partene har hatt et nært samarbeid over lengre tid og et felles eierskap vil gjøre det mulig å realisere vesentlige samarbeidsgevinster.
 
Sentralt i intensjonsavtalen står punktene som beskriver publisistiske forhold og prinsipper for virksomhetsstyring i Media Norge. De viktigste punktene inkluderer:
  • Oppkjøpsbegrensninger: Ingen aksjonær kan eie mer enn 50,1% de første to år og deretter maksimalt 65% neste fem år
  • Vedtektsendringer: Eventuelle endringer av vedtektene vil kreve 75% flertall
  • Ansatterepresentasjon: Konsernstyret i “Media Norge” vil få tre styrerepresentanter fra de ansatte
  • Mediehusenes styrer: I mediehusenes styrer skal tre av seks aksjonærvalgte styremedlemmer være regionale representanter inkludert styrets nestleder
  • Publisistiske forhold: Intensjonsavtalen sikrer redaksjonenes uavhengighet og mediehusenes regionale forankring. Formålsparagrafene videreføres i alle mediehusene, og eventuelle endringer i disse vil kreve 90% flertall på Media Norge-konsernets generalforsamling.
 
Partene forutsetter at Schibsted ASA i forbindelse med fusjonenes gjennomføring skal selge seg ned til 50,1% av aksjene i Media Norge ASA. De eksisterende aksjonærer skal ha forkjøpsrett til 25% av disse aksjene til en rabattert pris tilsvarende 90% av den omforente aksjeverdi basert på den endelige verdivurderingen
 
På grunnlag av intensjonsavtalen vil partene forhandle en endelig fusjonsavtale og fusjonsplaner, inkludert et endelig bytteforhold. Så snart dette foreligger vil styrene i de involverte selskapene innkalle til ekstraordinære generalforsamlinger for å vedta fusjonene.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Konserndirektør Schibsted Norge, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93
 
Oslo, 22. september 2006
SCHIBSTED ASA