Investordager 2013 i London og New York

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/05/2013 12:15:19

Schibsted Media Group vil avholde investordager i London 9. oktober og i New York 10. oktober 2013.

Det blir en gjennomgang av Schibsteds strategi og presentasjon av utviklingen i ulike virksomheter, markeder samt andre aktuelle tema. Flere detaljer blir annonsert senere.

Ved spørsmål, ta kontakt med IR-direktør Jo Christian Steigedal, +47 415 08 733 eller King Worldwide Investor Relations, +44 20 7614 2900 eller +1 212 889 4350, epost: schibsted@king-worldwide.com. Se også Schibsteds nettside http://www.schibsted.no/Investordag2013.

Oslo, 30. mai 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12