Investordager 2013

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/10/2013 09:30:00

Schibsted avholder investordager i London 9. oktober og i New York 10. oktober 2013. Presentasjonsmateriale og ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.schibsted.no/Investorday2013. Presentasjonen i London kan følges på live webcast på samme side fra klokken 10:00 CET den 9. oktober.

– Schibsted fortsetter å videreutvikle sin ledende digitale posisjon. Vi har ambisiøse mål om å bli en global leder innen online rubrikk, bygge digitale mediehus i verdensklasse og ta vare på vekstmulighetene innen nye digitale tjenester. Vi vil fylle vår misjon «Empowering people in their daily life» med innovative løsninger og høykvalitetsprodukter. Derfor styrker vi nå organisasjon, teknologiplattformer og analysekapasitet for å møte kundenes fremtidige behov og skape neste generasjons vekstdrivere, sier CEO Rolv Erik Ryssdal.

Schibsted beholder målet om årlig inntekstvekst på 15-20% for online rubrikktjenester på mellomlang sikt. Svak makroøkonomi og refokusering på trafikkvekst i Spania kan imidlertid påvirke omsetningsveksten negativt på kort sikt. Vår ledende franske tjeneste Leboncoin.fr har et stort langsiktig potensial i nye vertikaler og produkter, men på kort sikt kan veksten avdempes som følge av forsiktig strategi for kommersialisering av tjenestene og tøffere sammenligningstall for tidligere perioder.

Innen investeringsporteføljen slo Schibsted seg nylig sammen med Telenor i utvalgte markeder i Sør-Amerika og Asia. Telenor er et ledende globalt teleselskap med om lag 150 millioner mobilkunder, og tilfører verdifull innsikt om mobile internett-løsninger og omfattende erfaring fra drift i fremvoksende markeder. Dette samarbeidet gir også en sterkere kapitalbase for å utvikle ledende online rubrikktjenester i de potensielt store eksisterende markedene, og muligheter i nye geografiske områder. 

Sterke merkenavn er en sentral del av fundamentet for Schibsteds mediehus, og med sine digitale plattformer når de et større publikum enn noen gang tidligere. Fokus holdes på å konvertere inntektsstrømmene fra print til digital, og på å bygge medieløsninger for desktop, mobil/tablets og web-TV i verdensklasse.

Schibsteds brukervennlige og trygge betalingsløsning SPiD har allerede mer enn to millioner registrerte brukere, og gir muligheten til å bygge kundedatabaser på tvers av porteføljen av online media, rubrikk og nye tjenester. Avansert dataanalyse ventes å øke innsikten i kundebasen og gjøre det mulig å utvikle attraktive og individuelt tilpassede produkter og tjenester for hele konsernet.

Schibsted vil videreføre sin finansielle fleksibilitet, og gjentar målene om en egenkapitalgrad på 35-50%, en forsiktig belåningsgrad med et forhold mellom netto rentebærende gjeld og EBITDA på 1-2x, og en utbyttegrad på 25-40% av kontantstrømmen.

Kontaktpersoner:
Trond Berger, CFO. Tlf: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, VP Investor Relations. Tlf: +47 415 08 733

Oslo, 9. oktober 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
VP Investor Relations

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments

Description
File