Investor seminar 2014

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/11/2014 15:50:00

Schibsted Media Group avholder et Investorseminar i Barcelona 18. november 2014. Presentasjonsmateriale og mer informasjon er tilgjengelig på www.schibsted.no/ir. Presentasjonen kan følges direkte på webcast på samme nettsted fra kl 16:00 CET 18. november. Online rubrikk-segmentet i Schibsted er hovedtema på seminaret.

Schibsteds mål om årlig inntektsvekst for online rubrikk-virksomheten på mellomlang til lang sikt opprettholdes på 15-20 prosent. Utviklingen i Frankrike ventes å fortsette positivt, og virksomheten i Spania vil ventelig returnere til vekst i inntekter og EBITDA i 2015. Vår italienske virksomhet Subito.it styrker sin ledende posisjon i det italienske markedet, og det ventes en fortsatt god veksttakt. Dette vil være nøkkelmarkeder for inntekstvekst på kort sikt. I Norge er det ventet at inntektene vil øke med et lavt ettsifret prosenttall i 2015, ettersom volumene i stillingsmarkedet kan holde seg lave, og med tanke på den negative engangseffekten fra endring til en freemium-modell for torget-annonser. Blocket.se/Bytbil.se vil trolig vokse med et høyt ettsifret prosenttall i 2015 ettersom volumet av bilannonser i privatmarkedet har en svak tendens, men med godt bidrag til vekst fra jobb- og eiendomsvertikalene, samt merkevareannonsering.

Schibsteds portefølje i fremvoksende markeder er betydelig styrket gjennom joint venture-avtalen med Naspers. Schibsted, Naspers, Telenor og SPH har avtalt å etablere joint ventures for utvikling av online rubrikk-plattformer i fire nøkkelmarkeder – Brasil, Indonesia, Thailand og Bangladesh. Ved å samarbeide vil selskapene vil få mulighet til å dele kostnader og kunnskap mellom seg. I sum vil dette bidra til å øke oppmerksomheten om de fordelene et levende online-rubrikk marked gir sine brukere.

Schibsteds mediehus fortsetter å utvikle seg raskt i retning av ambisjonen om å være Digitale Mediehus i Verdensklasse. På kort sikt er det sannsynlig at marginene i mediehusene går noe ned som følge av endringene.

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Tlf: +47 415 08 733

Oslo,18. november 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments