Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2008

Schibsted ASA (SCH) , Published 02/05/2008 08:53:16

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted-konsernets resultater for 1. kvartal 2008.
 
Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt:                 9. mai 2008 kl 07.00
Presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall etc. vil bli lagt ut på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.
 
Opptak av Webcast
Tidspunkt:                 9. mai 2008 kl 07.00
Opptak av webcast på engelsk vil være tilgjengelig via link på www.schibsted.no/ir.
 
Resultatpresentasjon
Tidspunkt:                 9. mai 2008 kl 10.00
Sted:                           Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo
Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Kjell Aamot og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.
 
Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt:                 9. mai 2008 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 19 640 eller +44 (0)20 7806 1968 fra utlandet. Konferanse ID er 9415238. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        
 
Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA
 

Jo Christian Steigedal, IR-direktør