Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2010

Schibsted ASA (SCH) , Published 05/05/2010 09:43:46

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsteds resultater for 1. kvartal 2010 12. mai 2010.

 

Offentliggjøring av kvartalstall

Tidspunkt: 12. mai 2010 kl 07.00

Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.

 

Opptak av Webcast

Tidspunkt: 12. mai 2010 kl 07.00

Opptak av webcast med engelskspråklig kvartalspresentasjon publiseres via link på www.schibsted.no/ir.

 

Resultatpresentasjon

Tidspunkt: 12. mai 2010 kl 09.00

Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo

Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.

 

Telefonkonferanse med spørsmål og svar

Tidspunkt: 12. mai 2010 kl 14.00

Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 51 068 eller +44 (0)20 7136 6284 fra utlandet. Konferanse ID er 8907643. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                         

 

Med vennlig hilsen

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal, IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12