Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2013

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/04/2013 09:30:00

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 1. kvartal 2013 30. april 2013.

Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt: 30. april 2013 kl 07.00
Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.

Resultatpresentasjon
Tidspunkt: 30. april 2013 kl 09.00
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo.

Presentasjonen blir også direktesendt via webcast på www.schibsted.no/ir, med mulighet for simultanoversettelse til engelsk.

Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.

Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på våre nettsider kort tid etter at direkteoverføringen er over.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt: 30. april 2013 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 56 054 eller +44(0)20 7136 2051 fra utlandet. Konferanse ID er 4563132. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        

Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12