Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2014

Schibsted ASA (SCH) , Published 29/04/2014 10:00:00

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 1. kvartal 2014 7. mai 2014.

Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt: 7. mai 2014 kl 07.00
Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.

Resultatpresentasjon
Tidspunkt: 7. mai 2014 kl 09.00
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo.

Presentasjonen blir også direktesendt via webcast på www.schibsted.no/ir, med mulighet for simultanoversettelse til engelsk.

Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.

Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på våre nettsider kort tid etter at direkteoverføringen er over.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt: 7. mai 2014 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 56 054 eller +44(0)20 3364 5381 fra utlandet. Konferanse ID er 7758387. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        

Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12