Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2015, 8. Mai 2015

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/04/2015 09:30:00

 

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 1. kvartal 2015 8. mai 2015.

Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt: 8. mai 2015 kl 07.00
Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.

Resultatpresentasjon
Tidspunkt: 8. mai 2015 kl 09.00
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo.

Presentasjonen blir også direktesendt via webcast på www.schibsted.no/ir. Presentasjonen holdes på engelsk.

Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.

Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på våre nettsider kort tid etter at direkteoverføringen er over.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt: 8. mai 2015 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 56 053 eller +44(0)20 3427 1915 fra utlandet. Konferanse ID er 2330552. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        

Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12