Invitasjon til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2009

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/08/2009 14:00:00

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibstedkonsernets resultater for 2. kvartal 2009.
 
Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt: 14. august 2009 kl 07.00
Presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall etc. vil bli lagt ut på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.
 
Opptak av Webcast
Tidspunkt: 14. august 2009 kl 07.00
Opptak av webcast på engelsk vil være tilgjengelig via link på www.schibsted.no/ir.
 
Resultatpresentasjon
Tidspunkt: 14. august 2009 kl 09.00. MERK TIDSPUNKT!
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo
Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger og konserndirektør Sverige Gunnar Strömblad.
 
Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt: 14. august 2009 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 19 640 eller +44 (0)20 7806 1968 fra utlandet. Konferanse ID er 8057504. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        
 
Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør