Invitasjon til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2010

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/08/2010 11:40:01

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsteds resultater for 2. kvartal 2010 13. august 2010.

 

Offentliggjøring av kvartalstall

Tidspunkt: 13. august 2010 kl 07.00
Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.

 

Opptak av video-webcast

Tidspunkt: 13. august 2010 kl 07.00

Opptak av video-webcast med engelskspråklig kvartalspresentasjon holdt av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger publiseres via link på www.schibsted.no/ir.

 

Resultatpresentasjon

Tidspunkt: 13. august 2010 kl 09.00

Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo

Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.

 

Telefonkonferanse med spørsmål og svar

Tidspunkt: 13. august 2010 kl 14.00

Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 19 640 eller +44 (0)20 7806 1951 fra utlandet. Konferanse ID er 2483005. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        

 

Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12