Invitasjon til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2012

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/08/2012 11:34:50

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 2. kvartal 2012 10. august 2012.

Offentliggjøring av kvartalstall

Tidspunkt: 10. august 2012 kl 07.00
Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir og www.newsweb.no

Resultatpresentasjon

Tidspunkt: 10. august 2012 kl 09.00
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo.

Presentasjonen blir også direktesendt via webcast på http://webtv.hegnar.no/webcast.php?id=67527, med mulighet for simultanoversettelse til engelsk (adresse til engelskspråklig versjon: http://webtv.hegnar.no/webcast.php?id=67534).

Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.

Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på våre nettsider kort tid etter at direkteoverføringen er over.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar

Tidspunkt: 10. august 2012 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 56053 eller +44(0)20 7136 2056 fra utlandet. Konferanse ID er 7404477. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        

Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12