Invitasjon til resultatpresentasjon for 2. kvartal 2013

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/07/2013 15:55:25

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 2. kvartal 2013 19. juli 2013.

Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt: 19. juli 2013 kl 07.00
Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.

Resultatpresentasjon
Tidspunkt: 19. juli 2013 kl 09.00
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo.

Presentasjonen blir også direktesendt via webcast på www.schibsted.no/ir, med mulighet for simultanoversettelse til engelsk.

Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.

Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på våre nettsider kort tid etter at direkteoverføringen er over.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt: 19. juli 2013 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 56 054 eller +44(0)20 3427 1916 fra utlandet. Konferanse ID er 5362052. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        

Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12