Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2008

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/02/2009 10:29:24

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibstedkonsernets resultater for 4. kvartal 2008.
 
Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt:      27. februar 2009 kl 07.00
Presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall etc. vil bli lagt ut på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.
 
Opptak av Webcast
Tidspunkt:      27. februar 2009 kl 07.00
Opptak av webcast på engelsk vil være tilgjengelig via link på www.schibsted.no/ir.
 
Resultatpresentasjon
Tidspunkt:      27. februar 2009 kl 10.00
Sted:               Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo
Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Kjell Aamot og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.
 
Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt:      27. november 2009 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 19 640 eller +44 (0)20 7806 1967 fra utlandet. Konferanse ID er 7114456. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                         
 
Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør