Invitasjon til resultatpresentasjon for 4. kvartal 2014, 13. februar 2015

Schibsted ASA (SCH) , Published 05/02/2015 15:15:00

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted Media Groups resultater for 4. kvartal 2014 13. februar 2015.

Offentliggjøring av kvartalstall
Tidspunkt: 13. februar 2015 kl 07.00
Kvartalsrapport, presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall og analytisk informasjon publiseres på investor relations-sidene på www.schibsted.no/ir.

Resultatpresentasjon
Tidspunkt: 13. februar 2015 kl 09.00
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo.

Presentasjonen blir holdt på engelsk og også direktesendt via webcast på www.schibsted.no/ir.

Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger og konserndirektør strategi og digital transformasjon Frode Eilertsen.

Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på våre nettsider kort tid etter at direkteoverføringen er over.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt: 13. februar 2015 kl 14.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 800 56 054 eller +44(0)20 3427 1912 fra utlandet. Konferanse ID er 5331731. Et opptak av telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på www.schibsted.no/ir.                                        

Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12