"Ja" til Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/02/2008 12:14:30

Klagenemnda for eierskap i Media har i dag fattet vedtak om å tillate etableringen av Media Norge. Dette innebærer at Schibsted og Media Norge partene vil fortsette arbeidet og prosessen med å etablere Media Norge innenfor de rammene som er bestemt av medieeierskapsloven og de forutsetningene som Klagenemnda har lagt til grunn i sin beslutning:
 
 • Schibsteds aksjeinnehav i Stavanger Aftenblad blir omgjort til aksjer i Media Norge og vil således være omfattet av Schibsteds avtalefestede nedsalgsforpliktelse i Media Norge.
 •  
 • Schibsted vil selge sin eierpost i Adresseavisen ASA på 34,3 % og ned til 40 % i Harstad Tidende Gruppen.
 •  
  Media Norge-prosjektet vil avholde en pressekonferanse i Schibsted ASAs lokaler i Apotekergaten 10 kl. 14.00.
   
   

  Oslo, 26. februar 2008
  SCHIBSTED ASA